Selectie van Nederlandstalige publicaties

Pattynama, P. 2015, “Tjoet Nja Din en Tjoet Nja’ Dhien. Her-herinneringen aan de Atjeese verzetsheldin in boek en film”, in Indische Letteren, Speciaal nummer over film en Nederlands-Indië, red. Pamela Pattynama & Olf Praamstra, jrg. 30, nr. 4, pp. 230-246.

Pattynama, P. 2015, “Wij kennen elkaar! Marie van Zeggelen, een Hollandse vrouw in Zuid-Celebes” in Een tint van het Indische Oosten. Reizen in Insulinde 1800-1950, red. Rick Honings & P. van Zonneveld Verloren, Hilversum, pp. 153-162.

Pattynama, P. 2014, “Angstige Hollanders en louche Indo’s in De stille kracht”, Indische Letteren, jrg. 29, nr. 1, pp. 62-79.

Pattynama, P. 2014, Bitterzoet Indië: herinnering en nostalgie in literatuur, foto’s en films, Amsterdam: Prometheus Bert Bakker, Amsterdam.

Pattynama, P. 2013, “Onze krant heeft geen plaatjes! De rol van koloniale foto’s in Indisch en postkoloniaal Nederland” in Van felle kritiek tot feuilleton. De Indische pers en de literatuur, red. Geert Onno Prins, I. Tromp & P.van Zonneveld, Verloren, Hilversum, pp. 87-101.

Pattynama, P. 2010, “Avatar: Oriëntalisme in visuele pracht en praal”, Indisch Anders, jrg. 5, nr. 1, pp. 17.

Pattynama, P. 2011, “De IWI-collectie als postkoloniaal erfgoed” in Gedeeld Erfgoed: theorie en praktijk gespiegeld Kosmopolis, Utrecht, pp. 14-22.

Pattynama, P. 2009, De meisjes Mondt blijven. In memoriam. Indisch anders Jrg. 4, nr. 2, pp. 4-5.

Pattynama, P. 2008, “De tienduizend dingen en de banneling. Het toen en daar van Maria Dermoût”, Armada, jrg. 14, nr. 50, pp. 181-185.

Pattynama, P. 2008, “‘Laat mij voor één keer schaamteloos terugverlangen…’ De herinneringsknoop van Indische nostalgie”, Índische Letteren, jrg. 23, nr. 2, pp. 50-62.

Pattynama, P. 2003, “Een kampongkind in de nationale herinneringsbeelden. Over Gordel van Smaragd” in Beeldenritsen, visuele cultuur en etnische diversiteit in Nederland De Balie, Amsterdam, pp. 41-52.

Pattynama, P. 2002, “Arts in de kolonie. Madelon Székely-Lulofs. Doekoen” in Ziektebeelden. Essays over literatuur en geneeskunde, red. E. Meulenberg, J. v.d. Meer & A.K. Oderwald, Lemma, Utrecht, pp. 555-565.

Pattynama, P. 1997, “Beweging op het achtererf. Dagelijks leven in de jaren twintig” in Uit Indië geboren. Vier eeuwen familiegeschiedenis, red. W.Willems, R. Raben, E. Seriese, L. van der Linden, U. Bosma, Waanders Uitgevers, Zwolle, pp. 117-131.